Razkužilo za domače ali poslovne potrebe

Poskrbimo za čistočo rok!

Na tehnika.net so zagotovili tri vrste razkužil za roke:

https://www.tehnika.net/?s=razku%C5%BEilo&post_type=product

Zaloga se spreminja zelo hitro zato planirajte vaše potrebe dovolj vnaprej ali večkrat vprašajte za zalogo.

Telefon za informacije je 041/68-44-88.